Homeविविध समित्यायोजनासभासदांसाठीच्या योजना

ग.स.सोसाइटी वार्षिक अहवाल

सभासदांसाठीच्या योजना

१) जामिन कर्ज: सभासदांना २ जामिनावर जमा वर्गणी अधिक रू. १,४०,०००/ एवढे कर्ज तात्काळ दिले जाते; त्याचा व्याजाचा दर १ % असतो.

२) वर्गणीचे आतील कर्ज : सभासदांच्या जमा वर्गणी एवढे तात्काळ दिले जाते.व्याजदर८ %.

३) विशेष कर्ज : सभासदांना २ जमिनावर रू. २,८०,०००/ पर्यंत कर्ज दिले जाते. त्याचा व्याजदर १३ % असतो.

४) मोपेड कर्ज : सभासदांना दुजाकी पाहन खरेदीसाठी १३ % दराने पत पुरवठा केला जातो. वरील पतपुरवठा करतांना सभासदांची कर्ज फेडीची क्षमता पाहीले वरच कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

५) जनता अपघात विमा योजनेव्दारे एक लाखापर्यंत संरक्षण दिलेले आहे. आज पावेतो १५० सदस्यांना १५० लाखांची मदत.

६) सभासद मयत झाल्यास त्यांचे वारंसांना रू. २५,०००/ राखीने मदत तसेच जमा वर्गणी अधिक शेअर्स वजा जाता राहीलेले जामिन कर्ज संपुर्ण माफ. तसेच सभासदांकडे जामिन कर्ज नसल्यास रू. १०,०००/ ची मदत दिली जाते.

७) सभासद मयत झाल्यास रु ६०,००० /- पावेतो विशेष कर्ज माफ केले जाते. विशेष कर्ज बाकी नसल्यास रु २५००/- चे आर्थीक सहाय्य दिले जाते.

८) सभासदांना अपघात घडल्यास जनता अपघात योजनेद्वारे १ लाखा पर्यंत मदत.

 

कर्मचारी-कल्याण योजना

 

१) संस्था कर्मचार्‍यांना दरवर्षी पोटनियम नं ४८ चा ३ नुसार ८.३३ % एवढा बोनस देते.

२) कर्मचार्‍यांच्या पगारातुन संस्थेचा पोटनियम ६४ नुसार दर महा. १२ % एवढा प्रा. फंड कपात केला जातो. संस्था त्यात तेवढीच रक्कम भरते.

३) कर्मचार्‍यांना निवृत्ती नंतर शेवटच्या दिवशी ग्रॅज्युईटी (उपदान) दिली जाते.

 ४) कर्मचारी कल्याण निधी योजना असुन त्यात हुद्द्यानुसार रू.२० ते ३० एवढी दरमहा कर्मचार्‍याकडून कपात केली जाते संस्था तेवढीच रक्कम जमा

Read more...

सभासदांसाठीच्या योजना

१) जामिन कर्ज: सभासदांना २ जामिनावर जमा वर्गणी अधिक रू. १,४०,०००/ एवढे कर्ज तात्काळ दिले जाते; त्याचा व्याजाचा दर ११ % असतो.

२) वर्गणीचे आतील कर्ज : सभासदांच्या जमा वर्गणी एवढे तात्काळ दिले जाते.व्याजदर८ %.

३) विशेष कर्ज : सभासदांना २ जमिनावर रू. २,८०,०००/ पर्यंत कर्ज दिले जाते. त्याचा व्याजदर १३ % असतो.

४) मोपेड कर्ज : सभासदांना दुजाकी पाहन खरेदीसाठी १३ % दराने पत पुरवठा केला जातो. वरील पतपुरवठा करतांना सभासदांची कर्ज फेडीची क्षमता

Read more...