ग.स.सोसाइटी वार्षिक अहवाल

सत्कार सोहळ्य़ातिल सत्कारार्थि २०१९

दिनांक २३/६/२०१९ रोजि झालेल्या सत्कार सोहळ्य़ातिल सत्कारार्थि.

आर्थिक वाटचाल 2019

 

संस्थेची यशस्वी शतपुर्ती

 

 

 

संस्थेची शंभर वर्षाची परिपक्वता सांभाळत संस्थेच्या सभासदांना
सक्षम आधार दिला आहे. नव्या पिढीला शताद्बीचा स्पर्श देवून त्यांच्या
स्वप्नांच्या पंखात बळ दिले. वयस्क आधारवड होऊन क्षणभर विसावण्यासाठी
सभासदांच्या कुटुंबात आनंद होवून उन्हात तटस्थ, समर्थवान, अभिमानाने ताठ उभी राहीली.
संस्था जरी शंभरीला पोहचली तरी तारूण्यांचा सळसळणारा प्रवाह अजुनही उरात बाळगुन मदतीचा हात देवून
बळकटी कायम ठेवली आहे. नव चैतन्याच्या स्पर्शाची उब दिली आहे.
आकाश निळे आहे, कारण ते खुप खुप खोल आहे. खुप गहीरं आहे, अनंत आहे. समुद्राच पाणी निळ आहे,तेही खुप गहीरं आहे,

कृष्ण निळा आहे कारण तोही खुप खोल असा तत्वज्ञानी योगी आहे.
ध्यान मग्नतेची शंभर वर्षाची परंपरा पाहता शरीरातील सप्तरंग छेडत छेडत निघाव लागतं, आणि शेवटी विश्वचैतन्याशी गाठ पडतेच तर

त्याचाही मुळ रंग सुद्धा निळाच आहे. त्याचं अनंत रुप सुद्धा निळचं आहे.
खर तर हे तेज आणि मुळ ब्रम्हाच मुळ ज्ञानतेज ही अशीच एक आहेत. ही अद्वैताची स्थिती आहे. ही स्थिती तशी उच्चकोटीची

आनंदमय अशी स्थिती आहे, आणि हा आनंद वर्णणातीत असाच असतो. म्हणून निळा रंग निवडला आहे.

 

 

 

कर्मचारी-कल्याण योजना

 

१) संस्था कर्मचार्‍यांना दरवर्षी पोटनियम नं ४८ चा ३ नुसार ८.३३ % एवढा बोनस देते.

२) कर्मचार्‍यांच्या पगारातुन संस्थेचा पोटनियम ६४ नुसार दर महा. १२ % एवढा प्रा. फंड कपात केला जातो. संस्था त्यात तेवढीच रक्कम भरते.

३) कर्मचार्‍यांना निवृत्ती नंतर शेवटच्या दिवशी ग्रॅज्युईटी (उपदान) दिली जाते.

 ४) कर्मचारी कल्याण निधी योजना असुन त्यात हुद्द्यानुसार रू.२० ते ३० एवढी दरमहा कर्मचार्‍याकडून कपात केली जाते संस्था तेवढीच रक्कम जमा

Read more...

सभासदांसाठीच्या योजना

१) जामिन कर्ज: सभासदांना २ जामिनावर जमा वर्गणी अधिक रू. १,४०,०००/ एवढे कर्ज तात्काळ दिले जाते; त्याचा व्याजाचा दर ११ % असतो.

२) वर्गणीचे आतील कर्ज : सभासदांच्या जमा वर्गणी एवढे तात्काळ दिले जाते.व्याजदर८ %.

३) विशेष कर्ज : सभासदांना २ जमिनावर रू. २,८०,०००/ पर्यंत कर्ज दिले जाते. त्याचा व्याजदर १३ % असतो.

४) मोपेड कर्ज : सभासदांना दुजाकी पाहन खरेदीसाठी १३ % दराने पत पुरवठा केला जातो. वरील पतपुरवठा करतांना सभासदांची कर्ज फेडीची क्षमता

Read more...