जळगाव जिल्हा राज्य शासकीय कर्मचार सहकारी पतपेढी चा १११ वा वार्षिक अहवाल सन २०१९-२०२० प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे  

 

DOWNLOAD PDF- १११ वा वार्षिक अहवाल सन २०१९-२०२०

 

DOWNLOAD - १११ वा वार्षिक अहवाल सन २०१९-२०२०

श्रेणी:ठळक घडामोडी.
हिट्स:144.

.