आदर्श शिक्षक, जेष्ठ सभासद व गुणवंत विद्यार्थी सोहळा २०१९